เปรียบเทียบราคาน้ำมันแต่ละปั๊ม

จาก
เกรด
แก๊สโซฮอล 95 ฿38.55 ฿38.55 ฿39.35 ฿38.55 ฿38.55 ฿38.55 ฿38.55 ฿38.55 ฿38.55
แก๊สโซฮอล E20 ฿36.44 ฿36.44 ฿37.24 ฿36.44 ฿36.44 - ฿36.44 ฿36.44 ฿36.44
แก๊สโซฮอล E85 ฿36.19 ฿36.19 - - - - - - -
แก๊สโซฮอล 91 ฿38.18 ฿38.18 ฿38.78 ฿38.18 ฿38.18 ฿38.18 ฿38.18 ฿38.18 ฿38.18
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม ฿46.74 ฿49.84 ฿49.94 ฿49.84 - - - - -
เบนซิน 95 ฿46.44 - - - ฿48.01 - ฿46.94 ฿46.59 -
ดีเซล B7 ฿31.94 ฿31.94 ฿32.24 ฿31.94 ฿31.94 ฿31.94 ฿31.94 ฿31.94 ฿31.94
ดีเซล B20 ฿30.94 ฿30.94 - - ฿30.94 - - - -
ดีเซล ฿31.94 - - - ฿31.94 - - - -
ดีเซล B7 พรีเมียม ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00 ฿17.00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันล่าสุด

ประเภท
ช่วงเวลา
Loading...