เปรียบเทียบราคาน้ำมันแต่ละปั๊ม

จาก
เกรด
แก๊สโซฮอล 95 ฿34.75 ฿34.75 ฿35.25 ฿34.75 ฿34.75 ฿34.75 ฿34.75 ฿34.75 ฿34.75
แก๊สโซฮอล E20 ฿32.64 ฿32.64 ฿33.14 ฿32.64 ฿32.64 - ฿32.64 ฿32.64 ฿32.64
แก๊สโซฮอล E85 ฿32.79 ฿32.79 - - - - - - -
แก๊สโซฮอล 91 ฿32.98 ฿32.98 ฿33.48 ฿32.98 ฿32.98 ฿32.98 ฿32.98 ฿32.98 ฿32.98
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม ฿42.54 ฿46.44 ฿47.34 ฿46.44 - - - - -
เบนซิน 95 ฿42.64 - - - ฿43.81 - ฿43.14 ฿42.79 -
เบนซิน 95 พรีเมียม - - - - - - - - -
ดีเซล B7 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94
ดีเซล B20 ฿29.94 ฿29.94 - - ฿29.94 - - - -
ดีเซล ฿29.94 ฿29.94 - ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94 ฿29.94
ดีเซล B7 พรีเมียม ฿41.54 ฿43.64 ฿44.94 ฿43.64 ฿42.94 - - - -
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันล่าสุด

ประเภท
ช่วงเวลา
Loading...