ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่ บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ให้บริการ