นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“มอเตอริสต์”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมอเตอริสต์

นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลที่มอเตอริสต์รวบรวมและได้รับระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการของมอเตอริสต์ (ทั้งหมดเรียกว่า “บริการ”)