Motorist เลขทะเบียนเสี่ยงโชค: ลุ้นรับเงินรางวันสูงสุด 10,000 บาททุกสัปดาห์ ด้วยเลขทะเบียนรถของคุณ

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1677643362817 Download

หมายเลขทะเบียนรถของคุณ อาจมอบโชคเป็นเงินสูงสุด *10,000 บาทได้เลย เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Motorist และเพิ่มข้อมูลรถที่หน้าโปรไฟล์!

คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเลขเพื่อลุ้นรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ทุกเดือนใช่ไหม? ถ้าใช่เรามีวิธีที่ดีกว่ามาแนะนำ แค่ดาวน์โหลดแอป Motorist ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลสูงถึง *10,000 บาททุกสัปดาห์โดยไม่ต้องออกเงินแม้แต่บาทเดียว

ผู้ใช้แอป Motorist จะสามารถเข้าร่วมแคมเปญเลขทะเบียนเสี่ยงโชคได้ทุกสัปดาห์แบบง่าย ๆ เพียงเพิ่มข้อมูลรถบนแอป Motorist

หมายเลขทะเบียนรถของคุณ จะเป็นหมายเลขในการใช้จับรางวัล หากเลขทะเบียนรถของคุณตรงกับเลขรางวัลของเรา คุณก็จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด *10,000 บาทไปเลย

* เงินรางวัลรวมพื้นฐานคือ 5,000 บาท โดยเงินรางวัลนี้จะถูกเฉลี่ยอย่างเท่าเทียมกันหากมีผู้ชนะมากกว่า 1 คน และผู้ชนะที่มีการแนะนำเพื่อนสำเร็จจะได้รับเงินรางวัลเป็น 2 เท่า

ตัวอย่าง:

ในกรณีที่มีผู้ชนะรางวัล 4 คน จะได้รับเงินรางวัลคนละ 1,250 บาท และถ้าหาก 2 ใน 4 คนนี้มีการแนะนำเพื่อนสำเร็จ ผู้ชนะ 2 คนนี้จะได้รับเงินรางวัลคนละ 2,500 บาทแทน ในขณะที่อีก 2 คนที่ไม่ได้ดำเนินการหรือแนะนำเพื่อนไม่สำเร็จ จะได้รับเงินรางวัลเพียง 1,250 บาท


หากคุณเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในสัปดาห์นั้น ๆ คุณจะได้รับเงินรางวัลเต็ม ๆ 10,000 บาททันที หากคุณแนะนำเพื่อนสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งราย!


วิธีเข้าร่วมเลขทะเบียนเสี่ยงโชค
  1. ดาวน์โหลดแอป Motorist
  2. สร้างบัญชีผู้ใช้
  3. เพิ่มข้อมูลรถ
กฎกติกาเพิ่มเติม
รถที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 
ภายในวันอาทิตย์ เวลา 17.29 น.
ละเว้น
รถที่ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้เดียว
  • เงินรางวัลจะเป็นของเจ้าของรถโดยชอบธรรม
  • หากเป็นสมาชิกในครอบครัว/เพื่อน จะต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนของเจ้าของรถ และหนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการตรวจสอบในระหว่างการรับรางวัล
รถที่ลงทะเบียนกับหลายบัญชีผู้ใช้
รถเช่า/รถเพื่อการพาณิชย์
  • เงินรางวัลจะถือเป็นของบริษัทนั้น ๆ
  • พนักงานของบริษัทจะต้องแสดงเอกสารจดทะเบียนบริษัท, หลักฐานบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการตรวจสอบในระหว่างการรับรางวัล
รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียน/ข้อมูลเจ้าของรถไม่ถูกต้อง ละเว้น


มีคำถามเกี่ยวกับ Motorist เลขทะเบียนเสี่ยงโชค? ส่งข้อความถึง Mel ในแอป Motorist ได้เลย!

ขอให้ทุกคนโชคดี:)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. แคมเปญเลขทะเบียนเสี่ยงโชค เปิดโอกาสให้ผู้ที่:

  • ดาวน์โหลดแอป Motorist
  • สร้างบัญชีผู้ใช้บนแอป Motorist
  • ลงทะเบียนรถสำเร็จ

2. เจ้าของรถจะต้องลงทะเบียนรถบนแอป Motorist ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.29 น.

3. การเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถจะต้องดำเนินการภายในวันอาทิตย์ เวลา 17.29 น. ของทุกสัปดาห์

4. รถที่ค้างชำระภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์

5. รถยนต์ทุกคันมีสิทธิ์ในการเข้าร่วม (ยกเว้นรถที่จดทะเบียนของรัฐบาลและทางการทูตไทย)

6. ในกรณีที่เลขทะเบียนรถมีน้อยกว่า 4 หลัก ให้นำเลข 0 มาแทนที่ข้างหน้า เช่น มต123 จะนับเป็น 0123

7. จะไม่มีการประกาศผลผู้ชนะหากหมายเลขที่ชนะคือ 0000

8. รางวัลเงินสดรายสัปดาห์มูลค่า 5,000 บาทจะถูกเฉลี่ยให้กับผู้ชนะทุกท่านในแต่ละสัปดาห์

9. ผู้ชนะที่แนะนำเพื่อนสำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้งจะได้รับเงินรางวัลสองเท่า (เงินรางวัลสองเท่าเป็นจำนวนเงินหลังจากเฉลี่ยเงินรางวัล ฿5,000 กับผู้ชนะรางวัลในรอบนั้น ๆ แล้ว)

10. การแนะนำเพื่อนที่สำเร็จจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะประกาศหมายเลขที่ชนะ หากการแนะนำเพื่อนเสร็จสิ้นหลังจากการจับรางวัลงวดปัจจุบัน จะนับเป็นการจับรางวัลในงวดถัดไป

11. หากมีผู้ใช้งานมากกว่า 2 คนลงทะเบียนเลขรถเดียวกัน และเลขนั้นชนะรางวัล เจ้าของรถตัวจริงเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัลแต่เพียงผู้เดียว

12. รางวัลจะเป็นของเจ้าของรถที่ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นเจ้าของรถควรลงทะเบียนบัตรประชาชนให้ตรงกับข้อมูลรถ

13. สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ / เช่า / ติดสินเชื่อรถ เช่น เป็นขรถองบริษัทหรือบริษัทให้เช่ารถ รางวัลจะตกเป็นของกรรมการ/เจ้าของบริษัทนั้น ๆ

14. ในการเข้ารับรางวัล ผู้ชนะที่เป็นเจ้าของรถเองจะต้องแสดงบัตรประชาชน และข้อความประกาศรางวัลจากแชท Mel บนแอป Motorist สำหรับผู้ชนะที่เป็นกรรมการบริษัทจะต้องแสดงเอกสาร DBD ของบริษัท และข้อความประกาศรางวัลจากแชท Mel บนแอป Motorist

15. หากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถมารับรางวัลแทน จะต้องแสดงเลขบัตรประชาชนของเจ้าของรถ ภาพหน้าจอที่แสดงข้อความประกาศรางวัลจากแชท Mel และหนังสือมอบอำนาจในการรับรางวัล หากมารับรางวัลแทนในนามบริษัท จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ, เอกสาร DBD ของบริษัท, เลขบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท และภาพหน้าจอที่แสดงข้อความประกาศรางวัลจากแชท Mel

16. ข้อพิพาททั้งหมดที่ไม่ครอบคลุมในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้นับว่าการตัดสินใจของบริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

17. บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินเลือกผู้ชนะรางวัลโดยชอบธรรม

18. บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลในลักษณะที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผล และไม่มีความผิดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะรางวัล

20. บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่ผู้ชนะเข้าร่วมการแจกของรางวัลหรือผลจากการรับรางวัล

21. ในการรับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากความเสียหายหรือสาเหตุของการกระทำหรือความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัล

22. การประกาศรางวัลจะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น.

23. บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะแจ้งผลผู้ชนะผ่านฟีเจอร์แชทบทแอป Motorist ภายใน 3 วันหลังจากสิ้นสุดการประกาศรางวัลแต่ละรอบ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องกดรับทราบการรับรางวัลผ่านทางฟีเจอร์แชทภายใน 7 วันทำการหลังจากรับได้ข้อความ หากไม่มีการกดยอมรับภายใน 7 วันรางวัลจะถือเป็นโมฆะ และหากไม่มีการเข้ามารับรางวัลภายใน 30 วันทำการ รางวัลจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน

24. บริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสม หรือล่าช้า โดยไม่เปิดเผยหรือให้เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติเงินรางวัลชั่วคราวหรือถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

25. การเข้ารับรางวัล ผู้ชนะตกลงที่จะเข้าร่วมในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่สมเหตุสมผลทั้งหมดตามคำแนะนำของ Motorist ทั้งก่อนและหลังการรับรางวัล ซึ่งรวมถึงการแชร์โพสต์ถาวรบน Facebook

26. การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท มอเตอริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อย่างเคร่งครัด การเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้, เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ www.motorist.co.th และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Motorist

27. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายของประเทศไทย

28. การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล

29. Apple ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใด

0 ความคิดเห็น