อัปเดตปฏิทิน Off Peak ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ปี 2567

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1704253658305 Man Plugging Charger Into Electric Car Charge Station+%281%29

(Photo Credit: Freepik)

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามสถานีต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะมีค่าบริการที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลานั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา On Peak และ Off Peak
 • เวลา 09.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ จะเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak)
 • เวลา 22.00 – 09.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย) จะเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak)

ดังนั้นหากต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่าบริการที่ถูกลง จะแนะนำเป็นช่วง Off Peak จะดีกว่า

ปฎิทิน Off Peak จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

**อัปเดตล่าสุดเมื่อ 20 พ.ย. 2566

 • วันที่ 1 มกราคม
 • วันที่ 15 เมษายน
 • วันที่ 1 พฤษภาคม
 • วันที่ 22 พฤษภาคม
 • วันที่ 3 มิถุนายน
 • วันที่ 12 สิงหาคม
 • วันที่ 23 ตุลาคม
 • วันที่ 5 ธันวาคม
 • วันที่ 10 ธันวาคม
 • วันที่ 31 ธันวาคม
 • และวันเสาร์-อาทิตย์ตามปกติ

อัตราค่าบริการ 

 • On Peak = 5.7982 บาทBaht/kWh
 • Off Peak = 2.6369 บาทBaht/kWh

*ราคานี้ยังไม่รวมค่า FT และค่าบริการรายเดือน

Editors%2 Fimages%2 F1704253756268 Close Up Electric Car Charging

(Photo Credit: Freepik)

ปฏิทิน Off Peak จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

 • วันที่ 1 มกราคม
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์
 • วันที่ 6 เมษายน
 • วันที่ 13-15 เมษายน
 • วันที่ 1 พฤษภาคม
 • วันที่ 4 พฤษภาคม
 • วันที่ 22 พฤษภาคม
 • วันที่ 3 มิถุนายน
 • วันที่ 20 กรกฎาคม
 • วันที่ 21 กรกฎาคม
 • วันที่ 28 กรกฎาคม
 • วันที่ 12 สิงหาคม
 • วันที่ 13 ตุลาคม
 • วันที่ 23 ตุลาคม
 • วันที่ 5 ธันวาคม
 • วันที่ 10 ธันวาคม
 • วันที่ 31 ธันวาคม
 • และวันเสาร์-อาทิตย์ตามปกติ

อัตราค่าบริการ 

 • On Peak = 5.2674 บาท
 • Off Peak = 2.1827 บาท

*ราคานี้ยังไม่รวมค่า FT และค่าบริการรายเดือน

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: รถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องชาร์จไฟยังไง?


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น