มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ฉันต้องทำอย่างไร หากผู้ซื้อต้องการจ่ายในราคาที่ต่ำกว่าข้อเสนอ?

580 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
สุวรรณา เรืองศรี
คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อเสนอที่ราคาต่ำกว่าที่คาดหวังหรือตกลงกันไว้ โดยคุณสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อได้อีกครั้ง หากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ เราจะนัดหมายคุณกับผู้ซื้อที่ให้ข้อเสนอสูงที่สุดในลำดับถัดไปแทน
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว