มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

5 เดือน ที่แล้ว

เล่มทะเบียนรถ (Blue Book) คืออะไร?

103 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
บันยัต เม้ง
เล่มทะเบียนรถ เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของรถ โดยจะมีข้อมูลชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรถ รวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดของรถอีกด้วย
ตอบกลับ

5 เดือน ที่แล้ว