มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ฉันได้เซ็นสัญญาซื้อขายรถและได้รับเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว แต่รถของฉันประสบอุบัติเหตุก่อนวันส่งมอบรถ ในกรณีนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และต้องดำเนินการอย่างไร?

787 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
พิมล พงศ์เชริณ
โปรดติดต่อผู้ซื้อทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งสัญญาซื้อขายอาจเป็นโมฆะ หรือคุณอาจต้องชดเชยค่าเสียหายเพื่อดำเนินการซื้อขายต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายด้วย
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว