มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

3 เดือน ที่แล้ว

รถป้ายแดงขับไปต่างจังหวัดได้มั้ย?

80 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
สุนทร สิทธิองค
สามารถขับได้ตามเขตจังหวัดที่ระบุในป้ายทะเบียน แต่จะไม่สามารถขับออกนอกจังหวัดนั้น ๆ ได้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโทษปรับ 10,000 บาท
ตอบกลับ

3 เดือน ที่แล้ว