มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

รถป้ายแดงขับไปต่างจังหวัดได้มั้ย?

580 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
สุนทร สิทธิองค
สามารถขับได้ตามเขตจังหวัดที่ระบุในป้ายทะเบียน แต่จะไม่สามารถขับออกนอกจังหวัดนั้น ๆ ได้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโทษปรับ 10,000 บาท
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว