มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

3 เดือน ที่แล้ว

รถทะเบียนขาด มีผลอะไรมั้ย?

83 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
ลิขิต บัวทอง
หากขาดการต่อทะเบียนนานเกิน 3 ปี จะได้รับจดหมายแจ้งจอดจากกรมขนส่ง ส่งผลให้ป้ายทะเบียนรถูกยกเลิก ซึ่งเจ้าของรถต้องนำป้ายทะเบียนและเล่มทะเบียนรถไปทำการบันทึกการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน ณ หน่วยราชการในเขตพื้นที่ที่จดทะเบียนรถ
ตอบกลับ

3 เดือน ที่แล้ว