มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

รถป้ายแดงขับได้ถึงกี่โมง?

656 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
สุรศักดิ์ ส่งแสง
สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. (อนุโลมได้ไม่เกิน 20.00 น.) หากขับเกินเวลาดังกล่าวจะถือว่าทำผิดกฎหมาย แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องขับขี่นอกเวลาจริง ให้ติดต่อทำเรื่องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อน
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว