มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด จริงไหม?

540 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
จิรวรรณ แซ่เหลียว
ไม่จริง เพราะไม่ใช่ทุกแยกที่อนุญาตให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ ต้องสังเกตว่ามีป้ายจราจรเลี้ยวซ้ายบอกไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีห้ามเลี้ยวสุ่มสี่สุ่มห้าเด็ดขาด เพราะจะถือว่าทำผิดกฎจราจร
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว