มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถ มีอะไรบ้าง?

545 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
สุนทร สุวรรณา

1. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบก

2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ

3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว