มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การปรับแต่งรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

เปลี่ยนเสียงแตรรถได้มั้ย?

765 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
สุทิน ทับทิม
ไม่ควรเปลี่ยนหรือปรับแต่งเสียงแตรรถ เพราะถือว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 ตามมาตรา 13
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว