มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ อุปกรณ์ตกแต่งรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ติดฟิล์มรถยังไงไม่ให้ผิดกฎหมาย?

521 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
บุญช่วย แสงใส
ห้ามติดฟิล์มฉาบโลหะหรือฟิล์มปรอทก็พอ นอกนั้นสามารถใช้ได้ เพราะกฎหมายบังคับใช้ฟิล์มกรองแสงได้ยกเลิกไปแล้ว
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว