มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ซื้อรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

รถสวมซากคืออะไร?

2,509 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

รถสวมซาก หรือเรียกอีกอย่างว่ารถสวมทะเบียน จะเห็นได้บ่อย ๆ อยู่ 3 แบบคือ

1. รถที่นำเฉพาะแผ่นป้ายทะเบียน-ป้ายภาษีของรถยนต์คันอื่นมาใส่รถอีกคัน

2. รถที่ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง แต่นำทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทน

3. รถที่ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง หรือไม่ผ่านกระบวนการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมการจดประกอบ และนำทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทน

ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว