มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การดูแลรักษารถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ทำความสะอาดฟิล์มติดรถยนต์ยังไง?

1,337 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

- ใช้ผ้านุ่ม ๆ หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดทำความสะอาด

- ใช้ผ้าสะอาดและน้ำสะอาดทำความสะอาดจากบนลงล่าง

- ใช้น้ำยาที่มีการระบุชัดเจนว่าใช้สำหรับฟิล์มกรองแสงรถยนต์ได้ (ในกรณีที่กระจกสกปรกมาก)

- ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย เพราะจะทำให้ฟิล์มเสื่อมเร็ว

- ห้ามใช้ผ้าเย็น ผ้าหยาบ ผ้าที่มีฝุ่นเยอะ หรือขนแปรงในการทำความสะอาด เพราะอาจไปทำลายผิวฟิล์มได้

ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว