มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ถ้าตกลงจะซื้อขายรถแล้ว แต่วันส่งมอบรถรถดันมีปัญหา ผู้ซื้อสามารถปฏิเสธการซื้อได้มั้ยคะ?

331 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
จริง ๆ แล้วผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ เนื่องจากสภาพรถไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ แต่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบตรงส่วนนี้ หากผู้ขายยินดีรับผิดชอบด้วยการนำไปซ่อมเอง ก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมาก แต่ถ้าผู้ซื้อจะต้องนำไปซ่อมเอง ราคาที่เคยตกลงกันอาจจะลดลงได้
ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว