มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ข้อเสียของการโอนลอย มีอะไรบ้าง?

447 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

การโอนลอยมีผลเสียต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย หากไม่มีการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง

>>ผู้ขาย มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านกฎหมายตามมา หากผู้ซื้อนำรถไปใช้ในทางที่ผิด แต่ชื่อเจ้าของรถยังเป็นชื่อของคุณอยู่ คุณก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วย (แล้วแต่กรณี)

>>ผู้ซื้อ มีความเสี่ยงที่จะโดนหลอกขายรถสวมทะเบียน หรือบางกรณีอาจกลายเป็นรับซื้อของโจรได้

ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว