มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ทำสีรถยนต์ใหม่ก่อนนำไปขาย ทำไมราคาตกกว่าปกติคะ?

354 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการรถที่มีความเหมือนใหม่และดั้งเดิมมากที่สุด น้อยคนที่จะต้องการซื้อรถที่ผ่านการดัดแปลงมาก่อน เพราะผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดัดแปลงนั้นเป็นผลดีหรือผลเสียต่อรถอย่างไรบ้าง
ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว