มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

เปลี่ยนสีรถใหม่ ต้องแจ้งขนส่งภายในกี่วัน?

556 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
ภายใน 7 วันหลังการทำสี หากแจ้งเกินกำหนด เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว