มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การดูแลรักษารถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

หม้อน้ำแห้ง เกิดจากอะไร?

580 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 1. หม้อพักน้ำหล่อเย็นชำรุด 2. ฝาปิดหม้อน้ำเสีย 3. ท่อยางทางเดินน้ำฉีกขาด 4. ปั๊มน้ำรถรั่วหรือพัง 5. หม้อน้ำรั่ว
ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว