มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

รถน้ำมันหมดขณะที่ขับอยู่ ควรทำยังไง?

559 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

1. อย่าเหยียบเบรกบ่อย

2. ควบคุมความเร็วให้คงที่ และรีบจอดเข้าข้างทางหรือไหล่ทาง

3. ปิดหน้าต่างรถ

4. ปิดแอร์ วิทยุ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้า

5. เปิดไฟฉุกเฉิน

6. โทรสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น 1543 สายตรงทางด่วน, 1137 จส.100, 1677 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ฯลฯ

ตอบกลับ

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว