มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

รถประเภทไหนบ้างที่ห้ามใช้ทางด่วน?

321 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

1. รถจักรยาน

2. รถจักรยานยนต์

3. รถล้อเลื่อน

4. รถสามล้อ

5. รถฝึกหัดขับหรือทดลองเครื่อง

6. รถแทรกเตอร์และรถบดถนน

7. รถที่มีความสูง/กว้างรวมสิ่งของเกินกำหนด

8. รถกระบะที่มีคนนั่งท้ายโดยไม่มีหลังคาปิด

9. รถบรรทุกสัตว์ สิ่งของ โดยไม่ผูกมัดให้มั่นคงแข็งแรง

10. รถที่ใช้เฉพาะเพื่อการโฆษณา

11. รถบรรทุกวัตถุอันตราย

12. รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรวมเกิน 4,000 กิโลกรัม

ตอบกลับ

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว