มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

สัญญาประกันภัย คืออะไร?

416 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
เป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้าว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริษัทประกันจะชดใช้ให้ตามรายละเอียดในกรมธรรม์ แต่ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อน
ตอบกลับ

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว