มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ยางรถยนต์แตกลายงา ควรใช้ต่อหรือเปลี่ยนใหม่ดีกว่า?

473 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ดีกว่า เพราะการที่ยางแตกลายงาแปลว่ายางเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว