มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การขับขี่บนท้องถนน

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ทางหลวง มีกี่ประเภท?

290 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

ทางหลวงในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

1. ทางหลวงพิเศษ หรือ มอเตอร์เวย์

2. ทางหลวงแผ่นดิน

3. ทางหลวงชนบท

4. ทางหลวงท้องถิ่น

5. ทางหลวงสัมปทาน

ตอบกลับ

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว