มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

10 เดือน ที่แล้ว

ขายรถที่ Motorist ทำไมต้องส่งรูปรถ?

122 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
ระบบการขายรถที่ Motorist จะเป็นการประเมินราคาผ่านรูปรถที่ผู้ขายส่งมา ดังนั้นทางเราจึงต้องการรูปภายใน-ภายนอกรถ ประมาณ 6-10 รูป และรูป/สำเนาเล่มทะเบียนรถ หน้า 4-5 และ 16-19 เพื่อใช้ประกอบการประเมินราคารถค่ะ
ตอบกลับ

10 เดือน ที่แล้ว