มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ต่อประกันรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

226 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

เอกสารที่ใช้ในการต่อประกันภัยรถ

1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถหรือผู้ถือครอง

2. สำเนาใบขับขี่ของผู้ดำเนินการ

3. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนรถยนต์

4. สำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ฉบับปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุ หรือใบเตือนการต่ออายุ

ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว