มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การดูแลรักษารถ

10 เดือน ที่แล้ว

แตรรถไม่ดัง เป็นเพราะอะไร?

510 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
แตรรถไม่ดัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น แบตเตอรี่อ่อน สายไฟหลวม ระบบไฟชื้น ฟิวส์ขาด เป็นต้น หากหาสาเหตุด้วยตนเองไม่ได้ แนะนำให้ทางศูนย์ฯ ช่วยดูให้ดีกว่า
ตอบกลับ

10 เดือน ที่แล้ว