มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

เล่มรถหาย จะทำเล่มใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

327 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

เอกสารขอเล่มทะเบียนรถใหม่

1. ใบสำคัญแจ้งความ (ได้รับตอนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ)

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ

3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปแจ้งความเอง)

4. กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว