มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

เล่มรถหาย มีผลต่อราคาขายรถไหม?

204 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
ในส่วนของราคาขายส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะตัดสินจากสภาพรถเป็นหลักมากกว่า แต่ในกรณีที่เล่มทะเบียนรถหาย ผู้ซื้ออาจตัดสินใจไม่ซื้อกันตั้งแต่แรกมากกว่า เพราะกลัวว่าเป็นรถสวมทะเบียน และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเล่มทะเบียนรถเดิมได้เลยว่ารถมีความเป็นมายังไงบ้าง
ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว