มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง?

354 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
สามารถยื่นขอป้ายทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งความ และสามารถใช้ใบเสร็จค่ายื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่แทนชั่วคราวได้จนกว่าจะได้รับป้ายทะเบียนจริง
ตอบกลับ

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว