มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

โอนรถ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

1,131 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถ

1. ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท

2. ค่าธรรมเนียมโอนรถยนต์ 100 บาท

3. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท

4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (หากต้องการเปลี่ยน)

5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนขาด เก่า หรือชำรุด)

ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว