มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางรถยนต์

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ให้คนอื่นยืมรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ ใครต้องรับผิดชอบ?

288 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

ต้องแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. สำหรับรถที่มีประกัน ทางบริษัทประกันจะจัดการทุกอย่างให้เอง

2. สำหรับรถที่ไม่มีประกัน เพื่อนหรือคนที่ยืมรถของเราไปจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว