มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ใบขับขี่ มีกี่ประเภท?

271 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

ใบขับขี่ แบ่งออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่

1.ใบขับขี่รถชนิดชั่วคราว

2.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

3.ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

4.ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

5.ใบขับขี่สากล หรือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

6.ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

7.ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ

8.ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

9.ใบขับขี่รถบดถนน

10.ใบขับขี่รถแทรกเตอร์

11.ใบขับขี่รถชนิดอื่นนอกจาก (1) - (9)

ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว