มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ทำไมกระจกรถแตกเองได้?

222 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
อาจเกิดจากอากาศภายในรถยนต์ร้อนเกินไป ทำให้ความดันอากาศในรถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่หากเป็นรถยนต์ที่มีอายุหลายปี หรือรถยนต์ที่ผ่านการชนมาแล้ว อาจจะเกิดความผิดปกติจากตัวโครงสร้างรถที่ผิดได้ นอกจากนี้อาจเกิดจากกระจกหมดอายุ หรือเสียรูปตามสภาพ
ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว