ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนหรือย้ายทะเบียนรถ

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1695894027853 Frame+25393+%2857%29

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

ต้องการย้ายทะเบียนรถตามที่อยู่ปัจจุบัน? ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถไปใช้เลขมงคล? ต้องการสลับป้ายทะเบียนรถกับคันอื่น? หากคุณมีเหตุให้ต้องที่ย้ายหรือสลับป้ายทะเบียนรถ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ แค่ต้องทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการเปลี่ยนทะเบียนรถกรณีต่าง ๆ

1. รถติดไฟแนนซ์

ในกรณีที่รถยังผ่อนไม่หมดหรือยังติดไฟแนนซ์อยู่ แต่ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถ จะต้องไปแจ้งขอยืมเล่มทะเบียนรถจากไฟแนนซ์ และขอใบมอบอำนาจเพื่อนำไปดำเนินการที่กรมขนส่ง ซึ่งอาจมีค่ามัดจำในการยืมเล่มทะเบียนรถประมาณ 2,000 - 5,000 บาท แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัท และที่สำคัญคือรถของเราจะต้องไม่มีการค้างชำระ

จากนั้นให้ไปแจ้งขอเปลี่ยนทะเบียนรถผ่อนอยู่ที่กรมขนส่งหรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ แต่ถ้าเป็นป้ายประมูลจะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง (จตุจักร) เท่านั้น และรอรับป้ายทะเบียนใหม่และส่งคืนป้ายทะเบียนเก่าภายใน 7-14 วันทำการ

2. เปลี่ยนมาใช้เลขมงคล

หากคุณมีเลขเด็ดในใจและอยากเอามาใช้เป็นเลขทะเบียนรถ ให้เข้าไปจองเลขทะเบียนรถตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น https://reserve.dlt.go.th/reserve/ และ https://www.tabienrod.com/ จากนั้นให้นำหลักฐานการจองเลขทะเบียนรถหรือใบเสร็จรับเงินค่าประมูลเลขทะเบียนรถไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนทะเบียนรถ โดยจะจดเป็นทะเบียนใหม่หรือสลับป้ายประมูลกับเลขทะเบียนรถคันอื่น ๆ ในครอบครองก็ได้

3. ป้ายทะเบียนรถใหม่แต่เลขเดิม จังหวัดเดิม

หากต้องการใช้เลขทะเบียนรถเดิมหรือจังหวัดเดิม จะต้องไปดำเนินการแจ้งย้ายโอนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

หากต้องการย้ายทะเบียนรถตามจังหวัดที่อยู่สำหรับรถที่ซื้อสดหรือผ่อนหมดแล้ว สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดปลายทางได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งย้ายออกจากจังหวัดเดิมก่อน ซึ่งถ้าเราไปโอนรถที่จังหวัดไหนจะได้ทะเบียนรถตามจังหวัดนั้น ๆ หรือถ้าโอนภายในจังหวัดเดิม จะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนอยู่ (ดูได้ที่เล่มทะเบียนรถหน้า 18) ถ้าไม่มีข้อมูลสำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนไว้ ให้ดูตามที่อยู่ของผู้ซื้อกรรมสิทธิ์

4. เปลี่ยนทะเบียนรถป้ายแดง

หลังจากเพิ่งออกรถใหม่มาแต่อยากเปลี่ยนหรือสลับป้ายทะเบียนรถกับคันอื่น ๆ จะต้องใช้เลขทะเบียนที่ได้รับมาให้ครบ 1 ปีก่อนถึงจะเปลี่ยนหรือสลับได้ เพราะตามประกาศของกรมขนส่งทางบกในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระบุว่า “ห้ามทำการสลับป้ายทะเบียนนับจากวันสลับทะเบียนครั้งล่าสุดไม่ต่ำกว่า 1 ปี” ซึ่งดูวันที่ทำเรื่องงานทะเบียนครั้งล่าสุดได้จากเล่มทะเบียนรถหน้า 18

Editors%2 Fimages%2 F1695978443834 Confident Beautiful Rear View Attractive Young Woman Casual Wear Looking Her Shoulder While Driving Car Girl Holding Hand Wheel Handle Car Safety Concept+%282%29

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

5. เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

หากต้องการโอนย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัด (ต่างจากจังหวัดในทะเบียนเดิม) จะต้องมีการแจ้งย้ายออกจากจังหวัดเดิมก่อนถึงจะย้ายเข้าได้ และต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด/พื้นที่เท่านั้น

- ย้ายจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ

 • แจ้งย้ายออกปลายทางและย้ายเข้าปลายทาง (กรุงเทพ-กรุงเทพ)

เหมาะสำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้ว และไม่สะดวกกลับไปทำเรื่องที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ต้นทาง

 • แจ้งย้ายออกต้นทางและย้ายเข้าปลายทาง (ต่างจังหวัด-กรุงเทพ)

วิธีนี้จะรวดเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ เพราะถ้าแจ้งย้ายออกปลายทางที่กรุงเทพ (สำนักงานขนส่งจตุจักร) เจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อกลับไปยังสำนักขนส่งจังหวัดต้นทางเพื่อทำเรื่องย้ายรถออก ซึ่งใช้เวลามากกว่า 1 วันแน่นอน และอาจจะต้องมาที่สำนักงานขนส่งจตุจักร 2 รอบ ทั้งเพื่อทำเรื่องย้ายออกปลายทางและตรวจสภาพรถเพื่อจดทะเบียนใหม่ ถ้าย้ายออกจากต้นทางมาตั้งแต่แรกก็ย้ายเข้าได้เลยไม่ต้องรอนาน

- ย้ายจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

 • แจ้งย้ายออกต้นทางและย้ายเข้าปลายทาง (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด)

สามารถแจ้งย้ายรถออกจากต้นทางที่สำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนไว้ จากนั้นแจ้งย้ายรถเข้าสำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่จะใช้งานรถเพื่อทำเรื่องจดทะเบียนใหม่

 • แจ้งย้ายออกปลายทางและย้ายเข้าปลายทาง (ต่างจังหวัด-ต่างจังหวัด)

หากรถของคุณผ่อนหมดแล้วและต้องการย้ายทะเบียนรถไปต่างจังหวัด สามารถขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดที่จะย้ายไปได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งย้ายรถออกที่กรุงเทพก่อน แต่ต้องไปดำเนินการ 2 รอบ คือ ไปแจ้งย้ายรถออกปลายทาง จากนั้นไม่เกิน 15 วันให้ไปทำเรื่องย้ายรถเข้าพร้อมตรวจสภาพรถ

Editors%2 Fimages%2 F1695894317532 Concept Different Office Accessories Paper With Clip

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

เอกสารในการแจ้งย้ายป้ายทะเบียนรถ

แจ้งย้ายรถออกกปลายทาง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริง + สำเนา)
 • บัตรประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริง + สำเนา)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง และต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

แจ้งย้ายรถเข้าปลายทาง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริง + สำเนา)
 • บัตรประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริง + สำเนา)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง และต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

Editors%2 Fimages%2 F1695894831212 Front View Finance Business Elements Assortment

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบคู่มือจดทะเบียน 100 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน : แบบปกติ 100 บาท / ป้ายประมูล 600 บาท
 • ค่าขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ และใบคู่มือจดทะเบียน : รถจักรยานยนต์ 10 บาท / รถอื่น ๆ 50 บาท
 • ค่าโอนทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าย้ายรถ : รถจักรยานยนต์ 50 บาท / รถอื่น ๆ 20 บาท
 • ค่าตรวจสภาพรถ : รถจักรยานยนต์ 10 บาท / รถอื่น ๆ 50 บาท
 • ค่าขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ : แบบปกติ 500 บาท / ป้ายประมูล 1,500 บาท
 • ค่ารับรองหลักฐานการส่งบัญชีรถและเครื่องยนต์ไปต่างจังหวัด 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20 บาท
 • ค่ารับรองสำเนาเอกสาร 20 บาท

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: เล่มรถหาย จัดไฟแนนซ์ได้ไหม


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น