มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ต้องทำประกันรถยนต์แบบไหนในประเทศไทย?

627 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
ประชาสัมฤทธิ์
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้องมีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Por Ror Bor. อย่างไรก็ตาม ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น คุณต้องต่ออายุทุกปีผ่านกรมการขนส่งทางบก บริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือตัวแทนบุคคลที่สาม โดยปกติแล้วจะซื้อร่วมกับการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี
ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว