มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

อยากขายรถมือสอง แต่ไม่ให้ป้ายทะเบียนได้มั้ย?

460 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
ชวลิต สายแว้ว

สามารถทำได้ แต่ต้องดูก่อนว่าทะเบียนรถของเราเป็นประเภทไหน ระหว่างป้ายทะเบียนขาวดำทั่วไป หรือป้ายทะเบียนประมูล

ถ้าเป็นป้ายทะเบียนขาวดำ เวลาขายป้ายจะติดไปกับตัวรถด้วย ไม่สามารถเก็บไปใช้กับรถคันอื่นได้ ถ้าอยากขายแบบไม่ให้ป้ายทะเบียน ต้องสลับป้ายทะเบียนก่อนทำการซื้อขาย

ส่วนป้ายทะเบียนประมูล หากต้องการเก็บป้ายไว้ ให้แจ้งขอสงวนป้ายประมูลที่สำนักงานขนส่งที่ประมูลเลขทะเบียนไว้ก่อนขาย เพื่อนำไปใช้กับรถคันอื่นต่อได้

ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว