มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ การปรับแต่งรถ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

อยากไปเปลี่ยนสีรถ สามารถทำได้ไหม และมีขั้นตอนอย่างไร?

1,381 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

สามารถทำได้ แต่ถ้าเปลี่ยนสีรถเกิน 30% ของพื้นที่ตัวถังรถทั้งหมด จะต้องแจ้งกรมการขนส่งทางบกภายใน 7 วันหลังเปลี่ยนสี

>> เอกสารที่ต้องใช้

- เล่มทะเบียนรถ

- สำเนาบัตรประชาชน

- หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ

- ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ

- แบบแก้ไขสีด้วยตนเอง (กรณีทำสีด้วยตนเอง)

- รถของคุณที่ทำสีใหม่

>> ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนรถสี

- ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

- ยื่นตรวจสอบคำขอ พร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

- ชำระเงินค่าธรรมเนียม (ค่าแก้ไขรายการในทะเบียน 50 บาท และค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท)

- รอรับเอกสารคืน

ตอบกลับ

มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว