มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ถ้านัดส่งมอบรถอาทิตย์หน้า คนขายสามารถใช้รถตามปกติได้ถึงเมื่อไหร่?

434 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
สามารถใช้ได้ตามปกติจนถึงวันสุดท้ายก่อนส่งมอบเลย เพียงแต่วันที่ต้องส่งมอบจริง ๆ สภาพรถจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก และควรเตรียมสภาพรถให้พร้อมมากที่สุดก่อนส่งมอบ
ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว