มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

รถยนต์เป็นชื่อพ่อ เราขายแทนได้ไหม?

483 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)
ขายได้ แต่เจ้าของรถต้องรับทราบและยินยอม รวมไปถึงวันที่ต้องทำสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์รถ เจ้าของรถตัวจริงก็ควรจะไปดำเนินการด้วยตัวเอง แต่ถ้าไม่สะดวกจริง ๆ อาจจะทำหนังสือมอบอำนาจแทนได้
ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว