มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

เลขทะเบียนรถมงคล คำนวณยังไง?

352 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

เลขทะเบียนรถมงคล สามารถคำนวณได้ 2 แบบ คือ

1. คำนวณเฉพาะตัวเลขอย่างเดียว เพียงนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันให้เหลือแค่เลขหลักเดียว เช่น มต 2022 = 2+0+2+2 = 6

.

2. คำนวณทั้งตัวอักษรและตัวเลข โดยค่าของตัวอักษรมีผลรวมดังนี้

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 1 ได้แก่ ก, ด, ถ, ท, ภ

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 2 ได้แก่ ข, บ, ป, ง, ช

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 3 ได้แก่ ต, ฑ, ฒ, ฆ

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 4 ได้แก่ ค, ธ, ร, ญ, ษ

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 5 ได้แก่ ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 6 ได้แก่ จ, ล, ว, อ

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 7 ได้แก่ ซ, ศ, ส

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 8 ได้แก่ ย, ผ, ฝ, พ, ฟ

ค่าตัวอักษรเท่ากับ 9 ได้แก่ ฏ, ฐ

.

ยกตัวอย่างเช่น มต 2022 = 5+3+2+0+2+2 = 14 = 1+4 = 5

.

ความหมายของผลรวมเลขทะเบียนรถมงคลแบบ

หมายเลข 1 มีความเป็นผู้นำสูง ช่วยส่งเสริมเรื่องอำนาจ บารมี ชื่อเสียง

หมายเลข 2 มีโชคลาภด้านการเงิน เงินทองไหลมาเทมา หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

หมายเลข 3 ส่งเสริมความรุ่งเรืองทั้งการงานและการเงิน เสริมดวงเรื่องการค้า การลงทุน

หมายเลข 4 มีโชคในการเจรจาต่อรองสูง ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย คำพูดน่าเชื่อถือ

หมายเลข 5 มีสติปัญญาดี มีสมาธิ ขับขี่ปลอดภัย

หมายเลข 6 มีโชคด้านอุปถัมป์ค้ำจุน มีแต่คนช่วยเหลือ เมตตา คิดอะไรก็สมปรารถนา

หมายเลข 7 มีโชคด้านการเดินทาง แคล้วคลาด ปลอดภัย และอาจได้โชคลาภจากการเดินทางอีกด้วย

หมายเลข 8 เด่นเรื่องการเงินสุด ๆ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง

หมายเลข 9 เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง

ตอบกลับ

มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว