ทะเบียนรถขาด แจ้งจดทะเบียนรถใหม่ยังไง?

เผยแพร่โดย เมื่อ . อัปเดตเมื่อ 28 Mar 2022

Editors%2 Fimages%2 F1647510199514 Smiling Asian Businessman Shaking Partners Hand

(เครติดรูปภาพ: Freepik)

ค้างชำระภาษีรถยนต์นานเกิน 3 ปี จนป้ายถูกระงับ อยากกลับมาใช้ใหม่ต้องทำยังไง? รู้หรือไม่… แค่ไปแจ้งจดทะเบียนรถใหม่ก็สามารถใช้งานต่อได้แล้ว

สำหรับใครที่ปล่อยให้ทะเบียนรถขาด เพราะปล่อยค้างชำระภาษีมาเนิ่นนาน และต้องการขอแจ้งจดทะเบียนรถใหม่ ให้เตรียมหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

 1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ยกเว้นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของทุกทอดที่มีการซื้อขาย เว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
 4. หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากผู้ผลิต [กรณีเป็นรถนำเข้า ต้องใช้หลักฐานใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)]
 5. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
 7. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

 1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. นำรถไปตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถ
 3. ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
 4. ชำระค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
 5. รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ, เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถกลับมาใช้รถและทะเบียนรถได้ตามปกติแล้ว แต่ถ้าอยากขายรถมือสอง เตรียมแค่เล่มทะเบียนรถและรูปถ่ายรถ ก็สามารถลงขายและรับราคาประเมินรถภายใน 24 ชั่วโมง ที่ Motorist ได้เลย

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคขายรถมือสองให้ได้ราคาดีที่สุด


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น