เจ้าของรถเสียชีวิต โอนรถยังไง?

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1671527829919 Young Serious Businesswoman Black Dress Eyeglasses Talking Cellphone Thoughtfully Looking Documents While Sitting Wheel Car

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

ในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิต คนที่ยังอยู่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถต่อได้ไหม ต้องใช้เอกสารและขั้นตอนอะไรบ้าง?

ในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิต สามารถโอนกรรมสิทธิ์ต่อให้กับตัวเองหรือคนอื่น ๆ ได้ แต่อาจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมจากการโอนรถปกติ และจะต้องมีผู้จัดการมรดกเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ แทนผู้เสียชีวิต หากไม่มีผู้จัดการมรดก ต่อให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รถได้

การโอนรถในกรณีเจ้าของรถเสียชีวิต สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1. ร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก และนำคำสั่งศาลมาดำเนินการโอนรถ

เอกสารและหลักฐานในขั้นตอนนี้

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้าของรถ
 • สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • หลักฐานประจำตัวผู้จัดการมรดก ในฐานะผู้โอนและของผู้รับโอน เช่น ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังงสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กรอกแบบคำขอโอนและรับโอนพร้อมลงนาม
 • ยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์รถพร้อมหลักฐาน
 • นำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพ
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • รับเอกสารคืน

Editors%2 Fimages%2 F1671527938612 Top View Marked Checking Box

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

2. แจ้งสำนักงานขนส่งให้ทำหนังสือถึงอำเภอที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้ทางอำเภอตรวจสอบทายาท

เอกสารและหลักฐานในขั้นตอนนี้

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้าของรถ
 • หลักฐานประจำตัวผู้รับโอน เช่น ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรถเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือให้ทายาทผู้ขอรับโอนนำไปสำนักงานเขตที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเรียกทายาททุกคนมาสอบปากคำ พร้อมประกาศหาคนคัดค้านการรับโอนรถภายใน 30 วัน  หากพ้นกำหนดแล้ว สำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองกรณีไม่มีผู้คัดค้านทายาทคนดังกล่าว เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งดำเนินการโอนรถต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กรอกแบบคำขอโอนและรับโอนพร้อมลงนาม
 • ยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์รถพร้อมหลักฐาน
 • นำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพ
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • รับเอกสารคืน
Editors%2 Fimages%2 F1671528083135 %E0%B9%83%E0%B8%9 A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9 A%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%Aa%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5 %E0%B8%Aa%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9762

(เครดิตรูปภาพ: nhaidee)

สถานที่ในการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์รถ

ในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: ดาวน์โหลดแอป Motorist วันนี้! : ลุ้นรับฟรี iPhone 14 เป็นของขวัญเริ่มต้นปีใหม่


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น