ไม่ใช่เจ้าของรถ ทำประกันรถแทนเจ้าของรถได้ไหม?

เผยแพร่โดย เมื่อ
Editors%2 Fimages%2 F1691637030191 Young Couple Managing Family Budget Home

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

วันแม่ปีนี้ คุณมีของขวัญให้แม่หรือยัง?

Motorist ขอแนะนำสำหรับใครที่คุณแม่ยังเก๋า ยังขับรถเองอยู่ โดยการมอบประกันภัยรถความคุ้มครองสูงให้คุณแม่ดีกว่า เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยในอีกรูปแบบหนึ่ง

แต่เราไม่ใช่เจ้าของรถ จะทำประกันรถแทนคุณแม่ได้เหรอ?

ในกรณีที่คนทำประกันเป็นคนในครอบครัว สามารถทำประกันแทนกันได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถก่อน โดยให้คุณแม่มอบอำนาจในการดำเนินเรื่องเอกสารแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นเจ้าของรถหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ความคุ้มครองประกันภัยรถในกรณีนี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ การประกันความคุ้มครองแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 2คน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ขับขี่ที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์จะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก แต่ข้อดีของประกันประเภทนี้คือเบี้ยประกันถูกกว่าแบบไม่ระบุชื่อ
  • แบบระบุรายชื่อพิเศษ คือ การคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่คนขับมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และมีใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่ต้องระบุชื่อในกรมธรรม์ แต่ถ้าคนขับอายุน้อยกว่า 30 ปีหรือมีใบขับขี่น้อยกว่า 2 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกด้วย
  • แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ การคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้หรือการขับขี่ของบุคคลใด ๆ ก็ตาม โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน

เอกสารทำประกันรถ กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ

  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
  • สำเนาใบขับขี่คนขับหรือคนที่จะทำประกัน

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ปรึกษาหรือสอบถามกับบริษัทประกันภัยรถที่คุณสนใจ เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของบริษัทนั้น ๆ

สนใจทำประกันภัยรถ ให้ Motorist ช่วยหากรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุดกับคุณ สามารถลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลย

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนการซื้อประกันภัยรถที่ Motorist!


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น