สลับป้ายทะเบียนรถกับรถคันอื่นได้ไหม?

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1696330479752 Particle View Modern Luxury White Car Parked Indoors Daytime

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

อยากสลับป้ายทะเบียนรถกับคนที่บ้าน หรือสลับกับรถตัวเองคันอื่น ๆ ต้องทำยังไง?

หากคุณต้องการสลับป้ายทะเบียนรถของตัวเองกับรถคันอื่น เช่น รถของคนในครอบครัว, รถคันอื่น ๆ ของตัวเอง, รถของคนอื่น หรือสลับไปใช้ป้ายทะเบียนประมูล สามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • รถทั้งสองคันต้องจดทะเบียนในจังหวัดเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์คนเดียวกัน
 • รถทั้งสองคันต้องใช้ป้ายทะเบียนเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • รถทั้งสองคันต้องเหลือภาษีรถไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่าจะต้องทำการชำระภาษีประจำปีก่อน
 • รถทั้งสองคันจะต้องไม่ถูกอายัติการดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมาย

โดยการสลับป้ายทะเบียนรถ มีทั้งหมด 3 กรณี คือ

1. กรณีเปลี่ยนจากเลขทะเบียนเดิมเป็นเลขใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน

ซึ่งกรณีนี้คุณจะต้องไปจองหรือประมูลเลขทะเบียนรถที่ www.tabienrod.com ก่อน

2. กรณีสลับป้ายทะเบียนรถระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนมาแล้ว

ไม่ว่าคุณจะสลับป้ายทะเบียนรถกับคนในครอบครัวหรือรถคันอื่น ๆ ของตัวเอง รถทั้งสองคนนั้นจะต้องจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน ถ้าต้องการสลับกับรถต่างพื้นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กรมขนส่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมขนส่งพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

3. กรณีสลับป้ายทะเบียนกับป้ายประมูล

ในกรณีที่ประมูลป้ายทะเบียนมาได้ ให้เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินการ ดังนี้

 • หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 • หนังสือแสดงสิทธิ์หมายเลขทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์หมายเลขประมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

Editors%2 Fimages%2 F1696330608892 Asian Business Woman Signing Contract Document Making Deal

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสลับป้ายทะเบียนรถ
 • คู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนเจ้าของรถ (ถ้าคนละคนกันใช้ของทั้งคู่)
 • ผลการจองป้ายทะเบียนรถ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง)
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม (กรณีสลับป้ายทะเบียนรถคนละเขตพื้นที่)

*กรณีที่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่ ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์
 • หนังสือยินยอม (ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้ / ไฟแนนซ์ลงนามในช่องผู้ยินยอม)
สถานที่ในการยื่นขอสลับป้ายทะเบียนรถ
 • กรณีที่รถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 จตุจักร
 • แต่ถ้ารถจดทะเบียนในจังหวัดอื่น ๆ ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดนั้น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการสลับป้ายทะเบียนรถ
 • ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ 100 บาท (กรณีขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่)
 • ค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท

รวม 775 บาท

แต่ถ้ารถของคุณเก่าแล้ว ต้องการเปลี่ยนไปซื้อรถใหม่ มาลงขายรถที่ Motorist ได้เลย ขายได้ราคาดี ลงขายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง!

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: เล่มรถหาย จัดไฟแนนซ์ได้ไหม


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น