ต่อใบขับขี่ ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าก็ได้!

เผยแพร่โดย เมื่อ . อัปเดตเมื่อ 8 Jan 2024

Editors%2 Fimages%2 F1704178549772 Portrait Attractive Smiling Woman Driving Car

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

ขณะนี้กรมขนส่งเปิดให้บริการต่อใบขับขี่แบบไม่ต้องจองล่วงหน้า (Walk-in) ได้แล้ว ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับใครที่ภารกิจในชีวิตเยอะ ไม่สามารถจิ้มวันและเวลาเพื่อจองคิวในการไปต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ตอนนี้กรมขนส่งเปิดให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk-in) สะดวกวันไหนก็สามารถเดินทางไปได้เลย

สำหรับใครที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถโดยไม่จองคิวล่วงหน้า จะต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning พร้อมใบรับรองแพทย์มายื่นกับเจ้าหน้าที่

แต่ถ้าไม่ได้อบรมทางออนไลน์และต้องการอบรมที่สำนักงานขนส่งแทนก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยนำบัตรประชนชน ใบอนุญาตขับรถเดิม และใบรับรองแพทย์ไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้เลย

บริการใดอีกบ้างที่สามารถ Walk-in ได้เลยโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า

  • เปลี่ยนจากใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปีเป็น 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่เกิน 1 ปี
  • ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
  • ขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขข้อมูล
  • ขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  • ขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

หรือถ้าใครสะดวกจองคิวล่วงหน้า ก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เลย เพราะสำนักงานขนส่งจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าก่อน ถ้าไม่ได้จองคิวไว้ก็ต้องรอรับบริการเป็นลำดับถัดไป ทางที่ดีแนะนำให้จองคิวไปก่อนก็ดีกว่า

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: ราคาที่ต้องจ่ายในการทำใบขับขี่ 2565


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น