ต่อภาษีรถ วันเสาร์-อาทิตย์ ไปที่ไหนได้บ้าง?

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1715670896951 Young Family Doing Family Accounting Routine Stressed By Amount Expenses 1098 18994

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการไปต่อภาษีรถถึงกรมขนส่งในวันธรรมดาเพราะตรงกับวันทำงาน แต่ตอนนี้มีช่องทางที่เราสามารถต่อภาษีรถในวันหยุดได้แล้ว!

การต่อภาษีรถ เป็นเรื่องที่คนมีรถต้องทำเป็นประจำทุกปี หากขาดต่อภาษีรถเกิน 3 ปี การใช้งานรถและเลขทะเบียนรถของคุณจะถูกยกเลิก ต้องดำเนินการขอทะเบียนรถคันนั้นใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลัง

แต่บางคนอาจจะไม่สามารถเดินทางไปกรมขนส่งเพื่อต่อภาษีรถในวันธรรมดาได้ อาจจะด้วยภาระงานหรือความจำเป็นอื่น ๆ มักจะสะดวกในการทำธุระในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์มากกว่า ซึ่งตอนนี้เราสามารถต่อภาษีรถวันเสาร์-อาทิตย์ได้แล้ว มาดูกันว่าสามารถต่อภาษีรถวันเสาร์-อาทิตย์ที่ได้ไหนได้บ้าง?

ชำระแบบออนไลน์กับกรมขนส่ง
 • เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

* เฉพาะรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วและไม่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี

ค่าบริการ
 • ค่าจัดส่งเอกสาร 32 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท
 • บัตรเครดิตคิดค่าธรรมเนียม 2% + VAT 7%
ช่องทางชำระเงิน
 • หักจากบัญชีออนไลน์ ธ.กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา และ UOB
 • บัตรเครดิต/เดบิตที่มีสัญลักษณ์ VISA, Mastercard
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ตู้ ATM
 • แอป TrueMoney
ห้างสรรพสินค้า Central 4 สาขา
ห้างสรรพสินค้า Big C 14 สาขา
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk)

Editors%2 Fimages%2 F1715670989405 Young Adult Organizing Documents 23 2149396633

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงหรือสำเนา
 • หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.
 • บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) (สำหรับรถที่เกิน 7 ปี ต้องได้รับการตรวจ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมขนส่งในทันทีหลังจากการตรวจผ่านเกณฑ์)
 • กรณีที่ใช้รถที่ติดตั้งก๊าซธรรมชาติ จะต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถ

1. ต่อภาษีรถยนต์ราคา สำหรับรถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นหลังสีขาว ตัวหนังสือสีดำ

 • เครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 600 CC = อัตราภาษีรถยนต์ราคา CC ละ 50 สตางค์
 • เครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 601 ถึง 1,800 CC = อัตราภาษีรถยนต์ราคา CC ละ 1.50 บาท
 • เครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 1,801 CC ขึ้นไป = อัตราภาษีรถยนต์ราคา CC ละ 4 บาท

2. ต่อภาษีรถยนต์ราคา สำหรับรถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นหลังสีขาว ตัวหนังสือสีเขียว

 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 ถึง 750 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 751 ถึง 1,000 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 600 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,001 ถึง 1,250 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 750 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,251 ถึง 1,500 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 900 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,501 ถึง 1,750 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 1,050 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,751 ถึง 2,000 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 1,350 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,001 ถึง 2,500 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 1,650 บาท

3. ต่อภาษีรถยนต์ราคา สำหรับรถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นหลังสีขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงิน

 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,800 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 1,300 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,800 กิโลกรัม = อัตราภาษีรถยนต์ราคา 1,600 บาท

Editors%2 Fimages%2 F1715671128215 Close View Charger Plugged Into Electric Car 1268 20566

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

4. ต่อภาษีรถยนต์ราคา สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

 • รถที่มีน้ำหนัก 500 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 150 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 501-750 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 300 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 751-1,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,001-1,250 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 800 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,251-1,500 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 1,000 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,501-1,750 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 1,300 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,751-2,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 1,600 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,001-2,500 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 1,900 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,501-3,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 2,200 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,001-3,500 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 2,400 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,501-4,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 2,600 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,001-4,500 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 2,800 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,501-5,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 3,000 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5,001-6,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 3,200 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 6,001-7,000 กิโลกรัม = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 3,400 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 7,001 กิโลกรัมขึ้นไป = เสียภาษีรถยนต์ ราคา 3,600 บาท

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ พร้อมวิธีการชำระเงิน ทำตามได้ไม่ยาก!


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น